Marmorstatue, 1742 aus der Slg. Polignac für Friedrich II. erworben als "jeune Faune prêt à jouer de la flute"; Schloss Charlottenburg, Speisesaal, 1830 Kgl. Museum, langer Hauptsaal, seit dem II. Weltkrieg verschollen; Höhe ges.: 1,21 m, Nr. Sk 261 (vgl. Fendt, 2012, Bd. 2, S. 68 ff.)